Styrelsen

Styrelsen består av sju trädgårdsentusiaster och du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor om föreningen och vår verksamhet.

Ordförande Ulla Troeng:
0159-344 04
ullatroeng@gmail.com

Vice ordförande Eivor Johansson:
070-681 91 95
ejohansson88@gmail.com

Sekreterare Margaretha Fahlqvist:
073-368 33 21
margarethafahlqvist1@gmail.com

Kassör Christina Dahlskog:
070-440 34 24
kidahl54@gmail.com

Ledamot Maj Källman:
070-948 77 11
maj.kallman@telia.com

Ledamot Jaya Roos:
070-970 15 80
jayaroos@hotmail.com

Ledamot Liselott Hestréus:
073-339 06 86
liselott.hestreus@telia.com