Kontakt

Om ni har några frågor om föreningen eller vår verksamhet så tveka inte att ta kontakt med oss.

Styrelsen

Ordförande Ulla Troeng:
0159-344 04
ullatroeng@gmail.com

Vice ordförande Eivor Johansson:
070-681 91 95
ejohansson88@gmail.com

Sekreterare Margaretha Fahlqvist:
073-368 33 21
margarethafahlqvist1@gmail.com

Kassör Christina Dahlskog:
070-440 34 24
kidahl54@gmail.com

LedamotMaj Källman:
070-948 77 11
maj.kallman@telia.com

LedamotJaya Roos:
070-970 15 80
jayaroos@hotmail.com

LedamotLiselott Hestréus:
073-339 06 86
liselott.hestreus@telia.com


Webbansvarig

Har du någon fråga som rör hemsidan eller har du sett något som ser tokigt ut så kan du kontakt vår webbansvarig Ebba Friberg, ebba.friberg@gmail.com